Klas Ingesson

Försäljnngen av Klas Ingesson tavlorna har gett 16000:- till cancerfonden. Tack!